Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehaveren av varemerkene i Dianetikk og Scientologi
Introduksjon
Scientologi-religionen
Beskytteren av Scientologis fremtid
Styreformannen David Miscavige
Send en rapport til RTC
Saker av interesse for RTC

E-METERET

E-meteret

Auditørens anvendelse av elektropsykometeret eller E-meteret er enestående for Scientologi-religionen – og revolusjonerende innenfor området åndelig utvikling. Auditører anvender E-meteret som hjelp til å isolere områder av åndelig kval eller opprørthet, som eksisterer utenfor en persons nåværende bevissthet. Når de først er brakt frem i lyset, kan slike problemfylte områder bli undersøkt av personen uten de subjektive innflytelsene som følger med utøvelse av åndelig veiledning i andre religioner.

L. Ron Hubbard utviklet E-meteret basert på den viten at sinnet inneholder mentale inntrykksbilder som er faktiske opptak av tidligere erfaringer. Disse bildene inneholder energi og masse. Når en person ser på et av disse mentale inntrykksbildene, eller tenker en tanke, registrerer E-meteret nøyaktig den forandringen som finner sted i denne mentale massen og energien. E-meteret diagnostiserer eller kurerer ikke noe; det måler ganske enkelt tilstanden til en person eller endringene hans, som en veiledning med hensyn til hva man bør ta opp i en auditeringssession.

Dianetikk brakte bud om oppdagelsen av en tidligere ukjent og skadelig del av sinnet, som inneholder mange opptak i form av mentale inntrykksbilder av tidligere opplevelser av tap, smerte og ubevissthet. Disse bildene eksisterer utenfor en persons bevissthetsnivå og samlet utgjør de det som blir kalt det reaktive sinnet – kilden til alle uønskede tilfeller av frykt, uønskede følelser, smerte og psykosomatiske lidelser. Auditering behandler trinn for trinn det reaktive sinnet, inntil dets hittil ukjente innhold er avdekket og dets skadelige virkninger på en person er slettet. Når dette skjer, har man oppnådd en tilstand av væren som i Scientologi blir kalt Clear. En persons grunnleggende og fundamentale personlighet, hans kunstneriske evner, hans personlige styrke og individuelle karakter, hans iboende godhet og anstendighet – alle disse tingene blir gjenskapt.