Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehaveren av varemerkene i Dianetikk og Scientologi
Introduksjon
Scientologi-religionen
Beskytteren av Scientologis fremtid
Styreformannen David Miscavige
Send en rapport til RTC
Saker av interesse for RTC

SCIENTOLOGI-RELIGIONEN: EN BESKRIVELSE

Scientologi omfatter en samling viten som er utledet fra visse fundamentale sannheter. Viktigst blant disse sannhetene er:
  • Mennesket er et udødelig åndelig vesen.
  • Dets erfaring rekker langt utover en enkelt livstid.
  • Dets evner er ubegrensede, selv om dette ikke for øyeblikket er innsett.

Scientologi anser videre mennesket for å være grunnleggende sett godt, og at dets åndelige frelse avhenger av det selv og dets medmennesker og dets oppnåelse av brorskap med universet. I den henseende er Scientologi en religiøs filosofi i ordets dypeste betydning, for den er beskjeftiget med intet mindre enn den fullstendige rehabiliteringen av menneskets åndelige selv – dets evner, dets bevissthet og dets visshet om egen udødelighet. Da religionen videre behandler ånden i forhold til seg selv, universet og annet liv og essensielt er en tro på åndelige vesener, følger Scientologi en religiøs tradisjon som er minst like gammel som menneskeheten. Men det Scientologi i siste ende står for er noe nytt. Dens religiøse teknologi er ny, den kirkelige organisasjonen er ny og hva den betyr for det 20. århundret er fullstendig nytt.

En sentral del i Scientologi er aksiomer som nøyaktig definerer de grunnleggende lovene og sannhetene om livet, herunder hvem vi er, hva vi er i stand til og, viktigst av alt, hvordan vi kan realisere våre medfødte åndelige evner. Disse aksiomene utgjør grunnlaget for en omfattende samling av visdom som finner anvendelse overfor livet i sin helhet. Et stort antall grunnleggende prinsipper, som mennesker kan benytte til å forbedre deres umiddelbare liv, så vel som til å oppnå åndelig udødelighet, kommer fra denne visdommen. Faktisk finnes det ingen del av livet som ikke kan bli forbedret gjennom anvendelsen av prinsipper i Scientologi.

Besøk den offisielle Scientologi-nettsiden på www.scientology.org.