Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehaveren av varemerkene i Dianetikk og Scientologi
Introduksjon
Scientologi-religionen
Beskytteren av Scientologis fremtid
Styreformannen David Miscavige
Send en rapport til RTC
Saker av interesse for RTC

AUDITERING

Auditerings

Den grunnleggende måten de grunnleggende sannhetene i Scientologi blir benyttet på, er til rehabilitering av den menneskelige ånden, og kalles auditering. Det er den sentrale utøvelsen i Scientologi og det blir levert av en auditør, idet betegnelsen kommer fra det latinske audire: «en som lytter.»

En auditør gir seg ikke i kast med en eller annen vag form for mental utforskning og en auditør tilbyr heller ikke løsninger, råd eller vurdering. En av de grunnleggende prinsippene i troen i Scientologi er den allmenne sannheten at en person bare kan forbedre sin tilstand, hvis man tillater ham å finne sine egne løsninger på livets problemer. Scientologi-auditører hjelper enkeltpersoner med å oppnå dette mål, ved å lede dem til å undersøke deres tilværelse gjennom en omhyggelig oppbygget serie med trinn, som er utviklet av L. Ron Hubbard. Ved å følge denne gradvise prosessen kan enkeltpersoner forbedre sine evner til å innse hva de er og hvor de er – da man skreller bort lag av erfaring som har tynget dem så hardt.

Auditering er dermed ikke noe som blir gjort på en person. Dets gagnlige virkninger kan kun bli oppnådd gjennom aktiv deltakelse og god kommunikasjon.