Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehaveren av varemerkene i Dianetikk og Scientologi
Introduksjon
Scientologi-religionen
Beskytteren av Scientologis fremtid
Styreformannen David Miscavige
Send en rapport til RTC
Saker av interesse for RTC

SJEFSINSPEKTØRNETTVERKET

For å bevare sin objektive overvåkingsfunksjon er RTC ikke på noen måte involvert i kirkenes ledelse eller i den faktiske anvendelsen av Dianetikk og Scientologi overfor medlemmene. Derfor er disse pliktene lagt på CSIs skuldre, som har det kirkelige tilsynet over alle Scientologikirkene i tillegg til dissemineringen og den videre utbredelsen av religionen.

RTC er skilt ut som en ekstern enhet, som beskytter Scientologi-religionen og fungerer som en endelig dommer når det gjelder ortodoks tro og anvendelse. På toppen av denne sentrale funksjonen befinner RTCs Sjefsinspektørnettverk seg. Det operer fra sju kontorer på fire kontinenter. Pliktene og autoriteten til en sjefsinspektør fra RTC ligner mye på pliktene og autoriteten som man tradisjonelt forbinder med en sjefsinspektørtittel i andre organisasjoner. En sjefsinspektør undersøker og korrigerer altså tilfeller der avvik fra en standard, policy eller etikk kunne skade en organisasjons tjenester overfor dens publikum.