Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehaveren av varemerkene i Dianetikk og Scientologi
Introduksjon
Scientologi-religionen
Beskytteren av Scientologis fremtid
Styreformannen David Miscavige
Send en rapport til RTC
Saker av interesse for RTC
Kontakt

I 1982, overførte L. Ron Hubbard disse religiøse varemerkene til det nydannede Religious Technology Center, og lot den kirken få ansvaret for å beskytte Scientologi-religionen ved å forsvare den rene og etiske bruken og standardiserte anvendelsen av hans teknologier. Slik bevarer RTC teknologiens renhet og beskytter den mot enhver form for misbruk eller feilaktig framstilling. Dette skjer ved juridisk registrering og ved at retten til bestemte ord og symboler i Scientologi-religionen, i den grad det er nødvendig, blir beskyttet i form av vare- og servicemerker over hele verden.

Det er RTC som gir Church of Scientologi International (CSI), Scientologi-religionens moderkirke, retten til å bruke varemerkene og å gi andre Scientologikirker tillatelse til å bruke dem. Uten CSIs skrevne autorisering og RTCs endelige godkjennelse kan ingen enhet på lovlig vis bruke merkene eller kalle seg selv en Scientologikirke. Da alle Scientologikirker er forpliktet til å bruke Dianetikk- og Scientologi-teknologi i full overensstemmelse med varemerkelisensene deres, er hele hierarkiet, helt opp til Church of Scientologi International, selvkorrigerende og sørger for at Scientologi er ren og ortodoks.

Til motsetning undersøker RTC ethvert avvik fra standard administrering og sørger for at renheten blir gjenopprettet. Det sørger også for at intet individ eller gruppe gir et misvisende bilde av seg selv og tilbyr endret teknologi som de kaller Dianetikk eller Scientologi.