Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehaveren av varemerkene i Dianetikk og Scientologi
Introduksjon
Scientologi-religionen
Beskytteren av Scientologis fremtid
Styreformannen David Miscavige
Send en rapport til RTC
Saker av interesse for RTC
Kontakt

Tidligere tiders religiøse læresetninger, som tradisjonelt ble overbrakt muntlig eller skrevet ned av skriftlærde, ble utsatt for både endring og feiltolkninger. I motsetning til dette har dette århundrets teknologiske framskritt gjort det lettere å bevare Scientologis lære i bokform, i innspillinger av foredrag og på film. Ettersom L. Ron Hubbards produksjon finnes i sin originale form og alltid kan granskes og verifiseres, kan teknologien aldri virkelig gå tapt. Men selv om Scientologi dukket opp i en tid med teknologiske framskritt, har religionen og dens kirker likevel blitt offer for slike endringer og omfortolkninger som har hjemsøkt andre religioner.

Parallelt med framskrittene som er gjort innen kommunikasjon, har det heldigvis blitt utviklet regler for opphavsrett og varemerker som beskytter selv religiøse skrifter og symboler mot misbruk og endring. Religious Technology Center, sørger for å beskytte Scientologi-religionens varemerker og avanserte religiøse skrifter. Det er en funksjon som garanterer at Scientologi forblir ren og vil virke langt inn i framtiden.

I begynnelsen overvåket Hubbard personlig den ortodokse utøvelsen av Scientologi. Som en integrert del av dette arbeidet lot han også mange av de ordene og symbolene som kjennetegner religionen registrere som juridisk beskyttede varemerker – ord som f.eks. «Dianetikk» og «Scientologi». Disse registrerte merkene skapte en juridisk mekanisme for å sikre at Scientologis religiøse teknologier blir brukt standardmessig i overensstemmelse med skriftene og at de ikke endres ved urettmessig eller feilaktig bruk. De er ytterligere en juridisk mekanisme som hindrer andre i å levere endrede eller uekte versjoner av Dianetikk og Scientologi og likevel påstå at det er den virkelige teknologien.