Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehaveren av varemerkene i Dianetikk og Scientologi
Introduksjon
Scientologi-religionen
Beskytteren av Scientologis fremtid
Styreformannen David Miscavige
Send en rapport til RTC
Saker av interesse for RTC
Kontakt

Varemerker er juridiske garantier for den ekte opprinnelsen av materialene som de identifiserer. Scientologis mange sammensatte deler fremstilles gjennom mange ord og symboler. Faktisk er til og med ordene «Scientologi» og «Dianetikk» i seg selv varemerker, og sammen med de andre merkene forhindrer de uautorisert anvendelse av navn, symboler og materialer i Scientologi, og sikrer på denne måten religionens ortodoksi og dens utøvelse. Nedenfor er det nevnt noen få eksempler på varemerker som er registrert over hele verden:

Scientologi-symbolet er et varemerke som omfatter bokstaven «S» for Scientologi, ARC-trekanten og KRC-trekanten. Det identifiserer materialer og tjenester i Scientologi-religionen i hele verden.

Dianetikk-symbolet, som ble introdusert i 1950, er et varemerkebeskyttet symbol som forestiller de fire dynamikkene i Dianetikk.
Tilstanden opererende thetan blir symbolisert gjennom et spesielt varemerke, OT-symbolet.
Scientologi-korset er et varemerke der de 8 spissene representerer hver av de 8 dynamikkene.