Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehaveren av varemerkene i Dianetikk og Scientologi
Introduksjon
Scientologi-religionen
Beskytteren av Scientologis fremtid
Styreformannen David Miscavige
Send en rapport til RTC
Saker av interesse for RTC
Kontakt
E-meteret
Selv om Clear er en ny tilstand for mennesket, leder Broen* det til enda større høyder av åndelig frihet. Over Clear finnes nivåene for Opererende Thetan (OT). Thetanen er det udødelige åndelige vesen, personen selv, ikke kroppen eller sinnet hans eller noe annet. Det er ikke noe han har, men det han er, en kjensgjerning som blir innlysende på disse øvre nivåene. Målet Clear er å fjerne tingene som ikke er en del av personens iboende åndelige selv fra ens tilværelse. Målet for Opererende Thetan er å overvinne tilværelsens plager og gjenvinne vissheten om ens medfødte åndelige væren og evnene den inneholder. På dette nivået vet man at man er atskilt fra og annerledes enn materielle ting sånn som fysisk form eller det fysiske universet.

Auditering er på ethvert nivå en enestående opplevelse, og den fullstendige beskrivelsen av det ligger langt utenfor omfanget av denne hjemmesiden. Men forestill deg noe som har bekymret deg hele livet ditt – en eller annen følelse eller holdning eller erfaring. Forestill deg så å sitte med en auditør og bli stilt et nøyaktig spørsmål – det rette spørsmålet – som gjør deg i stand til plutselig å innse sannheten i denne situasjonen, den virkelige kilden til det.

Det er hva auditering er og resultatet er revolusjonerende – fantastisk lettelse, forståelse, en fornemmelse av frihet, evnen til å se alt mer klart, en økt bevissthet. Det er nesten magisk. Det er først og fremst på grunn av denne åndelige forandringen – som noen opplever hvert minutt av hver dag, et eller annet sted i verden – at Scientologi har vokst så hurtig som den har.

Broen* = Den brede stien som scientologen følger gjennom auditering og studiet av materialene i Scientologi er kjent som Broen. Dette levendegjør en eldgammel idé – en lenge forestilt rute over avgrunnen mellom menneskets nåværende tilstand og langt høyere nivåer av bevissthet.