Religious Technology Center Religious Technology Center
Innehaveren av varemerkene i Dianetikk og Scientologi
Introduksjon
Scientologi-religionen
Beskytteren av Scientologis fremtid
Styreformannen David Miscavige
Send en rapport til RTC
Saker av interesse for RTC
Kontakt

Religious Technology Center (RTC) ble stiftet i 1982 og mottok eierskapet av L. Ron Hubbards varemerker. Dermed ble RTC kirken som var ansvarlig for beskyttelsen av religionen og dens publikum, ved å sørge for at L. Ron Hubbards teknologier blir standardmessig anvendt, og at kun autoriserte kirkelige organisasjoner bruker de religiøse merkene. Da RTC ikke er del av ledelsesstrukturen i kirken og ikke er involvert i dens dagligdagse gjøremål, er den ikke underlagt ledelsens krav og kan derfor utføre sine funksjoner mer effektivt.

Så, mens Church of Scientology International fungerer som moderkirken og er ansvarlig for den samlede kirkelige ledelsen, dissemineringen og utbredelsen av Scientologi og de forskjellige Scientologikirkene, fungerer Religious Technology Center som beskytteren av religionen. Selv om enhver Scientologi-organisasjon, og så sannelig enhver Scientolog, forventes å opprettholde Dianetikk og Scientologis standard anvendelse, er RTC den endelige autoriteten når det gjelder ortodoks tro og praksis.